Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si Ordinul MDLPL nr.691/2007 pentru aprobarea Normei metodologice privind performanta energetica a cladirilor

Paralela intre prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si Ordinul MDLPL nr.691/2007 pentru aprobarea Normei metodologice privind performanta energetica a cladirilor (MO 695/12.10.2007)

Care sunt precizarile cele mai importante facute de Normele metodologice referitoare la:

–    certificatul de performanta energetica a cladirii

–    auditorii energetici

–    inspectia energetica a instalatiilor de incalzire

Certificatul de performanta energetica a cladirii in Legea 372/2005 se defineste ca un document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri. Capitolul VII din aceasta lege trateaza subiectul certificatului de performanta energetica a cladirii. Astfel se mentioneaza ca acesta este valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei in vigoare pentru cladirile din categoriile locuinte unifamiliale, blocuri de locuinte, birouri, cladiri de invatamant, spitale, hoteluri si restaurante, sali de sport, cladiri pentru servicii de comert si alte tipuri de cladiri consumatoare de energie; care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate. Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul il pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumparator sau chirias.

Certificatele pentru apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladirile de locuit colective se elibereaza, dupa caz, pe baza:

a) unei certificari comune pentru intreaga cladire, in cazul cladirilor racordate la sistemul centralizat de incalzire si preparare a apei calde de consum;b) evaluarii unui apartament similar din aceeasi cladire.

Nu se elibereaza certificat pentru cladirile si monumentele protejate care fie fac parte din zone construite protejate, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior; cladirile utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios; cladirile provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, atelierele si cladirile nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie; cladirile rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an; cladirile independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.

Certificatul este insotit de recomandari de reducere a costurilor, prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii.

Prevederile privind elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, in cazul vanzarii sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica la 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Certificatul de performanta energetica a cladirii in Ordinul MDLPL nr.691/2007 pentru aprobarea Normei metodologice privind performanta energetica a cladirilor (MO 695/12.10.2007), elaborate in aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, este tratat in capitolul VI. Acesta se elaboreaza prin grija investitorului / proprietarului , se cuprinde in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor (pentru cladirile noi) si se pastreaza la cartea tehnica a constructiei.

Certificatul este un document tehnic cu caracter informativ, care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta stabilita prin metodologie, precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica.

Continutul-cadru al certificatului si modul de elaborare al acestuia sunt stabilite prin metodologie.

Certificatul in format electronic realizat de auditor se transmite, in termen de 5 zile de la data inregistrarii, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti, unitate aflata in coordonarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Datele cuprinse in certificate se centralizeaza si se prelucreaza statistic la INCERC Bucuresti, in vederea constituirii bazei de date specifice domeniului eficientei energetice a cladirilor.

Auditorii energetici in Legea 372/2005 sunt definiti ca experti independenti care realizeaza auditul energetic al cladirii si elaborarea certificatului si sunt atestati conform legislatiei in vigoare. Capitolul X din aceasta lege trateaza subiectul auditorilor energetici.

Auditorii energetici pentru cladiri isi desfasoara activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei in vigoare.

Auditorii energetici in Ordinul MDLPL nr.691/2007 sunt cei care intocmesc certificatul si sunt atestati tehnico-profesional in conditiile legii. Capitolul VII din acest ordin trateaza acest subiect.

Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii ca auditori energetici pentru cladiri in specialitatile constructii si / sau instalatii se face sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 23 din Hotararea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 27 aprilie 2007.

In functie de felul activitatilor pe care le desfasoara, auditorii sunt atestati dupa cum urmeaza:
a) auditori gradul I, care pot realiza auditul energetic al cladirilor, precum si elaborarea certificatului pentru toate categoriile de cladiri definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate;

b) auditori gradul II, care pot elabora certificatul pentru cladirile unifamiliale si apartamentele din blocurile de locuinte, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate.

Auditorii gradul I trebuie sa intocmeasca pentru auditul energetic al cladirii urmatoarele:
a) analiza termica si energetica a cladirii, pe baza careia se elaboreaza certificatul de performanta energetica a cladirii;

b) stabilirea masurilor in vederea cresterii performantei energetice a cladirii, cu estimarea costurilor, a economiei de energie, precum si a duratei de recuperare a investitiei;

c) raportul de audit energetic, care finalizeaza auditul.

Pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor ca auditori exista o procedura care se elaboreaza ca reglementare tehnica in domeniul constructiilor, se aproba prin ordin al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si contine conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca specialistii care solicita atestarea ca auditori; forma si continutul certificatului de atestare tehnico-profesionala, ale legitimatiei si ale stampilei; perioada de valabilitate a atestarii si conditiile ce trebuie indeplinite pentru prelungirea acesteia.

Lista auditorilor se gestioneaza si se actualizeaza semestrial si poate fi consultata pe pagina de web a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Auditorii intocmesc si completeaza registrul propriu de evidenta a certificatelor si rapoartelor de audit in baza documentelor tehnice elaborate si arhivate; ei raspund, in conditiile legii, pentru datele inscrise in certificat, pentru continutul raportului de audit si pentru intocmirea corecta si completa a registrului.

Inspectia energetica a instalatiilor de incalzire in Legea 372/2005 este tratata in capitolul VIII, iar aceasta este facuta in scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon.

Se realizeaza o inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizeaza combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominala de 20-100 kW; inspectia se efectueaza si pentru cazanele care utilizeaza alte tipuri de combustibil; sau o inspectie cel putin o data la 2 ani, pentru cazanele cu puterea nominala mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizeaza combustibil gazos aceasta perioada poate fi extinsa la 4 ani; o expertizarea tehnica a instalatiilor de incalzire echipate cu cazane cu puterea nominala mai mare de 20 kW si o vechime mai mare de 15 ani.

Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire se fac conform legislatiei in vigoare.

Inspectia energetica a instalatiilor de incalzire in Ordinul MDLPL nr.691/2007 este tratata in capitolul IV. Inspectia energetica a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire ale cladirii are ca scop determinarea performantelor energetice ale acestora, precum si stabilirea masurilor ce trebuie luate in vederea reducerii consumului de energie si a limitarii emisiilor de dioxid de carbon, a gazelor si / sau compusilor chimici pentru incadrarea in valorile prescrise privind protectia mediului, in conformitate cu reglementarile tehnice si legislatia specifica in vigoare.

Aceasta se efectueaza de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale actelor normative subsecvente acesteia, pentru specialitatea instalatii termice si ventilare.

Inspectia energetica a instalatiilor de incalzire ale cladirii se face pe baza documentatiei existente in cartea tehnica a constructiei, a documentelor de agrementare ale echipamentelor, dispozitivelor si armaturilor utilizate si / sau prin masuratori specifice.

Inspectia energetica a instalatiilor de incalzire are in vedere:

a) sistemul de incalzire adoptat, puterea termica instalata, suprafata de incalzire, datele privind caracteristicile constructive ale cladirii – structura, anvelopa, materiale; tipul de folosinta al cladirii – rezidential / nerezidential;

b) determinarea eficientei energetice a sistemului de incalzire, prin colectarea datelor privind diagrama de functionare a sistemului de incalzire, modul de exploatare a sistemului de incalzire proiectat si cel utilizat, tipul de control al sistemului de incalzire;

c) analiza capabilitatii sistemului de incalzire de a satisface serviciile prevazute in proiectul instalatiei, mentionarea diferentelor dintre prevederile proiectului si situatia constatata, consemnarea cazurilor de nefunctionare;

d) colectarea de date privind contorizarea sistemului de incalzire la sursa si la consumator, existenta inregistratoarelor si a robinetelor termostatice la corpurile de incalzire;

e) stadiul fizic de conservare / degradare a termoizolatiei cazanului si a conductelor de transport al agentului termic.

Apoi se elaboreaza un raport de inspectie, cu recomandari care:

a) vor tine seama de costurile efective si de posibilitatea aplicarii lor;

b) vor cuprinde actiuni posibile imediat -inlocuiri – si alte actiuni care se au in vedere in caz de reabilitare sau renovare;

c) vor indica optiunile posibile in vederea utilizarii energiilor obtinute din resurse regenerabile.

Opinia ta este importantă pentru noi. Lasă-ne un comentariu :